Har du hus med gammeldags oljefyrt sentralvarmesystem kan en luft til vann varmepumpe være et meget godt alternativ! Her kan det være store penger å spare, samtidig som du skåner miljøet.

Luft-vann varmepumper egner seg for alle typer boliger med vannbåren varme. Den gir lave energiutgifter fra første dag i nybygg og reduserer energiutgiftene ved rehabilitering og oppgradering av eldre oppvarmingssystemer. Luft- vann varmepumper kan integreres i eksisterende og nye vannbårne varmesystemer.

Vi leverer luft til vann varmepumper fra Nibe. Disse varmepumpene har vist seg å fungere veldig bra her på Østlandet. De er meget kraftige, yter mye varme på selv de kaldeste dagene, og har dessuten svært høy besparelse!

Luft til vann varmepumpe er suverent for nye og gamle bygg – med gulvvarme eller radiatorer. Ved hjelp av luft til vann varmepumper kan du redusere energiforbruket til varmtvann og oppvarming drastisk i ditt hjem.

Alle våre varmepumper leveres med 5 års garanti.

  • Høy virkningsgrad, suveren ytelse!
  • Varmepumpen kan vise til hele 4,4 i COP
  • Plassbesparende design
  • Innedelens plassbesparende konstruksjon muliggjør montering av enheten nesten hvor som helst

Bør jeg velge luft/vann varmepumpe?

Luft/vann varmepumper er særlig godt egnet for nyere boliger (fra 1997-) under 200 m2 og med et relativt lavt energiforbruk.

Et anlegg med luft/vann varmepumpe har en lavere investering enn f.eks. vann/vann varmepumper, og krever ingen grunnarbeider eller boring.

Våre luft/vann varmepumper gir en besparelse på 50%-60% av boligens energiforbruk til oppvarming og varmt tappevann. For å få full utnyttelse av en luft/vann varmepumpe forutsetter det at boligen er utstyrt med vannbåren gulvvarme. Vannbåren gulvvarme kan også installeres i eldre hus.

Eier du grunnen boligen står på, bør du uansett vurdere bergvarme. Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere beste løsning for deg.

Hvordan fungerer en luft/vann varmepumpe?

En luft/vann varmepumpe består av en utedel med stillegående vifte, en varmeveksler og en varmtvannstank som plasseres i eksisterende fyrrom eller annet egnet sted. Varmeveksleren kobles til vannbåren gulvvarme eller radiatorer.

Hva koster luft/vann varmepumpe?

Kostnaden på et komplett opplegg med luft/vann varmepumpe vil avhenge av energibehovet som skal dekkes. Vi har lang erfaring med prosjektering og sørger for at du får et anlegg som gir best mulig kost-nytte. Generelt regner vi at investeringen har en inntjeningstid på mellom 4 og 6 år. Ta gjerne kontakt med oss for et prisoverslag.

Hvorfor kjøpe luft/vann varmepumpe av Aparo Energi?

Vi har både ingeniør, rørlegger og elektriker under samme tak og kan derfor levere et komplett, gjennomtenkt luft/vann anlegg uten å involvere andre aktører. Sist, men ikke minst – vi leverer alle former for boligvarme. Når du snakker med oss kan du derfor være trygg på at vi gjør en individuell vurdering av varmekilde og produkt.