En jordvarmepumpe er en type vann/vann varmepumpe som henter opp solenergien som er lagret i jorden via en nedgravd slynge. I likhet med andre vann/vann varmepumper henter en jordvarmepumpen varmen fra en kilde som har mer stabil temperatur enn luften.

Ved å installere jordvarmepumpe kan du, avhengig av varmekilden du skifter ut, spare over 60-75 % av boligens energiforbruk til oppvarming og varmt tappevann.

I forhold til varmekilden som er mest nærliggende å sammenligne med, luft/vann varmepumpe, har et jordvarmeanlegg en rekke fordeler:

  • Full effekt hele året og bedre effekt på de kaldeste dagene, når du trenger det som mest
  • Ingen sjenerende viftestøy
  • Driftssikkert. I motsetning til en luft/vann varmepumpe er det ingen utedel som er utsatt for ising på vinterstid
  • Bedre investering på lang sikt da det kun er selve varmepumpen som skal skiftes ut etter ca. 20 år. Rørinstallasjoner holder gjerne i mer enn 50 år og jordslyngen er tilnærmet evigvarende. Det betyr at etter 20 år, når anlegget ditt for lengst er nedbetalt, trenger du kun investere ca. 20% på nytt som igjen kan kjøre i nye 20 år

Kan jeg få jordvarme?

Pr. 3.000 kwt trenger du ca. 100 m2 med uteareal. Jordvarme forutsetter derfor relativt store uteområder, typisk mellom 300 og 600 m2 for en enebolig. Siden rørslyngene må graves ca. 0,9 m ned i bakken er det også en fordel om installasjonen gjøres før plen er anlagt, eller du av andre grunner uansett skal grave på tomten. OBS! Vær oppmerksom på at mange forveksler jordvarme med bergvarme. Bergvarme har ikke de samme kravene til uteareal og derfor en mer hensiktsmessig løsning for de fleste.

I tillegg bør du ha vannbåren varme, eller planer om å installere dette. Det er fullt mulig å installere vannbåren varme i forbindelse med oppussing. Dersom gulvet uansett skal rettes, er ikke merkostnaden høy for å legge vannbåren gulvvarme.

Hva koster et jordvarmeanlegg?

Kostnaden på et komplett jordvarmeanlegg vil avhenge av energibehovet som skal dekkes. Vi har lang erfaring med prosjektering og sørger for at du får et anlegg som gir best mulig kost-nytte. Generelt regner vi at investeringen har en inntjeningstid på mellom 6 og 8 år. Ta gjerne kontakt med oss for et prisoverslag.

Vær oppmerksom på at riktig prosjektering har stor betydning for den endelige besparelsen.

Hvorfor velge Aparo Energi til jordvarme?

Vi har både ingeniør, rørlegger og elektriker under samme tak og kan derfor levere et komplett, gjennomtenkt jordvarmeanlegg.

Sist, men ikke minst – vi leverer alle former for boligvarme. Når du snakker med oss kan du derfor være trygg på at vi gjør en individuell vurdering av varmekilde og produkt. Kontakt oss – så finner vi den beste løsningen for din bolig.