Visste du at du kan bli mer miljøvennlig og minske dine energikostnader med opp til 80 prosent gjennom å benytte naturens egen energikilde (som dessuten er gratis)?

Det handler om bergvarme, en miljøvennlig og stabil energikilde. Gjennom å bore et hull i grunnen kan lagret sol energi tas opp til overflaten og siden forsterkes med en bergvarmepumpe. Bergvarme er den ultimate løsning for erstatning av gamle utdaterte oljefyr anlegg. Her får du et fyringssystem med maksimal innsparing samtidig som energi tilførselen er tilnærmet konstant uavhengig av ute temperatur.

Forutsetninger

  • Det eksisterer allerede vannbårne systemer i din bolig (radiatorer eller gulvvarme)
  • Grunnforholdene ligger til rette for boring av energibrønn

Vi leverer NIBE

Med en bergvarmepumpe kan du senke dine energikostnader til oppvarming og varmtvann med inntil 80 %

Rundt omkring oss finnes energikilder i form av lagret solenergi som vi kan benytte til oppvarming av våre boliger. Men hvordan kan noen få plussgrader gi energi nok til oppvarming av en hel bolig?

En investering i varmepumpe for jord, sjø, berg eller grunnvann er en langsiktig investering for lavere oppvarmingsutgifter. Ingen andre alternativer gir like store besparelse. Man regner at en slik investering skal ha betalt seg innen 5-9 år, avhengig av strømpris og størrelsen på huset.

Vi leverer markedets beste varmepumper, og alle våre varmepumper leveres med 5 års garanti.

«For mange eneboliger vil et bergvarmeanlegg være det nærmeste man kommer en selvfinansierende seddelpresse!»

Hva er bergvarme?

Bergvarme, eller grunnvarme som det også kalles, innebærer at det benyttes en varmepumpe til å hente opp varme fra grunnen hvor temperaturen er stabil hele året. For de fleste eneboliger med relativt høyt energiforbruk vil bergvarme være den foretrukne formen for varmekilde.

Hvorfor bergvarme?

Ved å installere varmepumpe for bergvarme sparer du 60-80% av boligens energiforbruk til oppvarming og varmt tappevann. I forhold til varmekilden som er mest nærliggende å sammenligne med, luft-vann varmepumpe, har et bergvarmeanlegg en rekke fordeler:

  • Full effekt hele året og bedre effekt på de kaldeste dagene, når du trenger det som mest
  • Tilnærmet lydløs
  • I motsetning til en luft-vann varmepumpe er det ingen utedel som er utsatt for ising på vinterstid, dette gir flere driftstimer og lavere energiforbruk.
  • Lengre levetid. (15-20 år på varmepumpen, 50 år på rørinstallasjoner, tilnærmet evig på energibrønner.

Kan jeg få bergvarme?

Har du hage eller gårdsplass, kan du installere bergvarme. Energibrønnen kan plasseres hvor som helst på uteområdet og er ikke avhengig av å plasseres inntil huset.

I tillegg må du ha vannbåren varme, eller planer om å installere dette. Det er fullt mulig å installere vannbåren varme i forbindelse med oppussing. Dersom du uansett skal skifte gulv, er merkostnaden på installasjon av vannbåren varme lavere enn mange tror. Vi kan også levere vannbåren varme i alle varianter.

Hva koster et bergvarmeanlegg?

Kostnaden på et bergvarmeanlegg vil avhenge av energibehovet som skal dekkes. Vi har lang erfaring med prosjektering og sørger for at du får et bergvarmeanlegg som gir best mulig kost-nytte. Generelt regner vi at investeringen har en inntjeningstid på mellom 6 og 8 år. For den økonomisk-bevisste tilsvarer det en 12-16% risikofri, skattefri avkastning!

Vær oppmerksom på at riktig prosjektering, installering og innregulering har stor betydning for den endelige besparelsen.