Hva er en varmepumpe? Og hvordan fungerer den?

Grunnideen er like enkel som den er genial: hent gratis energi fra fjell, jord og luft, og omgjør den til varme i hjemmet! Men ting er sjelden så enkle. I takt med at varmepumpens popularitet har vokst, har også alternativene blitt flere. Det kan derfor være vanskelig å sette seg inn i varmepumpenes teknologi og muligheter når du som boligeier har besluttet å gjøre noe med dine høye oppvarmingskostnader.

Aparo Energi har sin spisskompetanse tilknyttet varmepumpeteknologi, og tilbyr markedets absolutt beste oppvarmingsalternativer med ulike typer varmepumpeløsninger levert og installert av våre dyktige medarbeidere.

Det betyr også at vi besitter mye kunnskap og kompetanse om alt som gjelder varmepumper. Vi vil selvsagt gjerne presentere våre løsninger for deg, men via informasjonen her også gi deg mulighet til på en enkel måte selv å skaffe deg den kunnskap du trenger for å treffe riktige beslutninger for nettopp deg og ditt hjem.

Fordelaktig økonomi

Solen er kilden til alt liv, og solens varme gir mengder av gratisenergi som lagres i luft, fjell, jord og vann. Varmepumpen er ditt verktøy til å utnytte denne gratisenergien. Gjennom å hente og utvinne varme effektivt kan dine oppvarmingskostnader reduseres betydelig – i noen tilfeller mer enn 75%. Kostnadsbesparelsene er ofte så store at de finansierer investeringen i løpet av få år. En varmepumpeinstallasjon er derfor en investering for mange år fremover.

Komfort

En varmepumpe trenger lite tilsyn og ingen påfylling av brensel. Den er enkel i bruk og tar liten plass. Den tar omtrent opp like mye plass som et kjøleskap, og noen varmepumper kan også fjernstyres. Dette er en fordel når du er bortreist. Da kan du senke temperaturen i denne perioden og via internett og en mobiltelefon skru opp varmen slik at du kommer hjem til en behagelig oppvarmet bolig.

Hvorfor kjøpe varmepumpe?

Ved å installere varmepumpe kan du minst halvere fyringsutgiftene dine fordi energien en varmepumpe leverer kommer fra solen. Dette er fornybar energi som er magasinert i jord, fjell og sjø. Det betyr at inntil 75% av energiforbruket ditt er miljøvennlig og uavhengig av energipriser.
Vi leverer alle typer varmepumper innen luft til luft, luft til vann og væske til vann (som benyttes ved bergvarme og jordvarme).

En investering i varmepumpe er en langsiktig investering for lavere oppvarmingsutgifter. Ingen andre alternativer gir like stor besparelse. Normalt er investeringen nedbetalt på 6-8 år, avhengig av energipris og forbruk. Dersom du låner til hele investeringen, vil renter og avdrag på lånet være mindre enn det du sparer. Du går med andre ord i pluss fra dag en!

Aparo Energi AS

Aparo Energi leverer og monterer varmepumpeløsninger i Oslo og på hele Østlandet. Vi leverer alle typer varmepumper innen luft til luft, luft til vann og væske til vann (som benyttes ved bergvarme og jordvarme), og leverer markedets beste varmepumper fra de mest anerkjente leverandørene.

Alle våre varmepumpe-kunder får tilbud om serviceavtale der vi følger opp det periodiske vedlikeholdet av din varmepumpe for sikring av god ytelse og lenger levetid på ditt produkt.

Ulike typer varmepumper

På våre sider finner du enda mer informasjon om de ulike varmepumpetypene. Klikk deg videre for å lese mer: