Støtte fra Enova

Det er fremdeles mulig å få inntil 45000,- i støtte fra Enova ut 2019, dersom du bytter ut oljefyren med et bergvarmeanlegg.

 

Fra 2020 er det ingenting å få!

 

Enova forvalter støtteordningene som omfatter alle landets husholdninger. Gjennom støtteordningen Enovatilskuddet gir Enova nå rettighetsbasert støtte til en rekke tiltak i boliger.

Enovatilskuddet er Enovas nye støtteordning til husholdninger. Det fine med ordningen er at den er rettighetsbasert, og at du får mer støtte ved å kombinere flere tiltak. Endelig gis det også støttet til rens- og fjerning av oljefyr eller parafinkamin og oljetank, hvis du samtidig investerer i en fornybar oppvarmingsløsning.

Du får støtte til følgende tiltak:

 • Fjerning av oljekjel og -tank
  Erstatter du en oljekjel med en fornybar varmekilde som varmepumpe eller biovarme, har du nå rett til å få tilbake opp til 10.000 kr for fjerning av oljekjel og tank, i tillegg til det du får for investeringen i den fornybare varmekilden. Du kan også kombinere fjerning oljekjelen med andre energitiltak i ordningen.
 • Fjerning av oljekamin og -tank
  Erstatter du en oljekamin med en fornybar varmekilde som varmepumpe eller biovarme, har du nå rett til å få tilbake penger for å fjerne kaminen og tanken.  Du få tilbake opp til 5.000 kr hvis du kan bekrefte kjøp av en fornybar varmekilde. Du kan også kombinere fjerning kaminen med andre energitiltak i ordningen.
 • Energirådgiver
  En energirådgiver energimerker boligen din og lager en plan med energisparende tiltak, tilpasset din bolig. Du har nå rett til å få tilbake mellom 5.000 og 7.500 kr når du har gjennomført energirådgivning. Med en tiltaksplan fra en energirådgiver, har du et godt grunnlag for å kunne planlegge energismarte tiltak. Du kan kombinere dette tiltaket med andre energitiltak i ordningen.
 • Luft-vann varmepumpe
  En luft til vann-varmepumpe henter varme fra luften ute. Denne varmepumpen fungerer sammen med et vannbårent varmeanlegg. Du har nå rett til å få tilbake mellom 10.000 og 20.000 kr, ved å investere i dette tiltaket. Du kan kombinere en luft til vann-varmepumpe med fjerning av oljekjel og oljetank og andre energitiltak i ordningen.
 • Væske-vann varmepumpe
  En væske til vann-varmepumpe henter varme fra fjell eller jord. Denne varmepumpen fungerer sammen med et vannbårent varmeanlegg.  Du har nå rett til å få tilbake mellom 20.000 og 30.000 kr, ved å investere i dette tiltaket. Du kan kombinere en væske til vann-varmepumpe med fjerning av oljekjel og oljetank og andre energitiltak i ordningen.

 

Fornøyde oljefri kunder! Marit og Per Hynne i Kongsvinger